Prawnicze seminaria doktorskie w INP PAN na rok akademicki 2020/21

Instytut Nauk Prawnych PAN wspiera osoby zainteresowane ubieganiem się o nadanie stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Doktorskie Seminaria Prawnicze umożliwiają przygotowanie rozprawy doktorskiej w ramach konsultacji z opiekunami naukowymi. Uczestnicy biorą udział w seminariach doktorskich oraz innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów dyscypliny, a także w zajęciach warsztatowych organizowanych przez INP PAN.

Ze względu na duże zainteresowanie prestiżową ofertą kształcenia i dostępem do bazy naukowo-dydaktycznej, mimo trwającego stanu epidemiologicznego, planowane jest już wkrótce otwarcie rekrutacji.

O zakwalifikowaniu uczestników decydować będzie rozmowa z wybranym opiekunem naukowym na temat zamierzeń i zainteresowań badawczych kandydata. Przeprowadzenie rozmów (w trybie online lub bezpośrednio) planowane jest we wrześniu 2020 r.

Szczegółowe informacje zostaną podane niebawem.

Zapraszamy do śledzenia strony internetowej i mediów społecznościowych Instytutu.


Prawnicze Seminaria Doktorskie, prowadzone są przez Instytut Nauk Prawnych PAN od ubiegłego roku w ramach przygotowania uczestników do samodzielnej pracy badawczej i objęcia ich prac opieką naukową w celu umożliwienia uczestnikom przygotowania rozprawy doktorskiej i wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w dyscyplinie nauk prawnych w trybie eksternistycznym.

Uczestnicy Prawniczych Seminariów Doktorskich biorą udział w seminariach doktorskich (10 w ciągu roku akademickiego), a także innych spotkaniach naukowych w ramach reprezentowanej przez opiekunów naukowych dyscypliny, stwarzając warunki do współpracy naukowej w zespołach badawczych i opracowania przez uczestników publikacji naukowych, a także w zajęciach warsztatowych, organizowanych przez INP PAN, przygotowując pod opieką i kierunkiem opiekunów naukowych rozprawy doktorskie.