Dostęp testowy do zasobów ProQuest

Od 25 października pracownicy naukowi INP PAN mogą korzystać z dostępu testowego do bazy ProQuest – Criminology Collection. Obejmuje on bazę abstraktów National Criminal Justice Reference Service (NCJRS) z dalszym indeksem i pełnotekstowe zasoby ponad 100 tytułów czasopism (zobacz wykaz). Baza obejmuje również publikacje dotyczące pracy organów ścigania, systemu penitencjarnego, raporty kryminalne, blogi kryminalne i inne istotne materiały dla osób prowadzących badania nad przestępczością w aspekcie prawnym i kryminalnym, socjologicznym.


Zobacz Criminology Collection

Zobacz kolekcję e-booków w bazie ProQuest Scholary Sources


Dostęp wymaga skonfigurowanego połączenia VPN.