Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 04.02.2020 – „Mikroplan wobec modelu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych


Mgr Diany Iłków

obrona odbędzie się w dniu 4 lutego 2020 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Mikroplan wobec modelu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Promotor:

Prof. dr hab. Jacek Lang

Recenzenci:

Prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Prof. dr hab. Marek Szewczyk – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN. Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN.