Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 09.02.2021 – Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansów publicznych

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Katarzyny Błażuk

obrona odbędzie się w dniu 9 lutego 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Limitowanie zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego w kontekście stabilności finansów publicznych


Promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Jadwiga Glumińska -Pawlic – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski – Uniwersytet Szczeciński


Link do udziału publiczności w obronie mgr Katarzyny Błażuk ukaże się na stronie internetowej 8 lutego 2021 roku

Link do obrony online

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych.

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U z 2018 r. poz.261) oraz z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)