Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 09.03.2021 – Wykorzystanie profilowania geograficznego w kryminalistyce

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Moniki Bieniek-Ciarcińskiej

obrona w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 9 marca 2021 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Wykorzystanie profilowania geograficznego w kryminalistyce


Promotor:
Prof. dr hab. Ewa Gruza

Recenzenci:
dr hab. Wojciech Filipkowski, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. Maciej Szostak – Uniwersytet Wrocławski


Obrona rozprawy doktorskiej, w trybie zdalnym odbędzie się w dniu 9 marca 2021 roku o godz. 12.00

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN
Streszczenie rozprawy, recenzje oraz informacje nt. transmisji obrony zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych.

Zgodnie z § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U z 2018 r. poz.261) oraz z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669)