Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 13.06.2023 – Alternatywne metody rozwiązywania sporów w procedurze związanej z udzielaniem praw ochronnych na znaki towarowe

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Filipa Radziwiłła

obrona w formule hybrydowej odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 roku o godz. 15.30

temat rozprawy doktorskiej:

Alternatywne metody rozwiązywania sporów w procedurze związanej z udzielaniem praw ochronnych na znaki towarowe


Promotor:
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Recenzenci:
dr hab. Marcin Asłanowicz, prof. Uniwersytetu SWPS
Prof. dr hab. Bogdan Fisher, prof. UP


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (pok.214)
Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/
Publiczność zapraszamy do udziału w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Link do publicznej obrony będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN od 13 marca 2023r

Link