Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 21.06.2023 – Ograniczenia w handlu żywnością w prawie Unii Europejskiej w aspekcie ochrony zdrowia publicznego

Warszawa, dnia 25 maja 2023 r.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Beaty Włodarczyk

obrona w formule hybrydowej odbędzie się w dniu 21 czerwca 2023 roku o godz. 12.00

temat rozprawy doktorskiej:

Ograniczenia w handlu żywnością w prawie Unii Europejskiej w aspekcie ochrony zdrowia publicznego


Promotor:
prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Recenzenci:
dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS
prof. dr hab. Aleksander Lichorowicz, em. prof. UJ
dr hab. Izabela Lipińska, prof. UPP


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (pok.214).
Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/
Publiczność zapraszamy do udziału w posiedzeniu wyłącznie w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy MS Teams. Link do publicznej obrony będzie dostępny na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN od 20 czerwca 2023 r.

Link do obrony

Dyrektor
Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
/-/ Dr hab. Celina Nowak, prof INP PAN