Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 24.06.2020 – „Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów”

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych


Mgr Agnieszki Barańskiej

obrona odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku o godz. 14,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Funkcje społeczne i gospodarcze użytkowania wieczystego z uwzględnieniem innych praw do długotrwałego korzystania z gruntów


Promotor:

Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński

Recenzenci:

Dr hab. Hanna Witczak, prof. KUL

Prof. dr hab. Mieczysław Goettel

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN. Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronieinppan.bip.gov.pl/ogloszenia