Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 24.11.2023 r.

Warszawa, dnia 31 października 2023 r.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

mgr Moniki Szuleckiej

obrona w formule stacjonarnej odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 roku o godz. 10.00 w sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

temat rozprawy doktorskiej:

Kryminologiczne aspekty funkcjonowania uproszczonej procedury dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w Polsce


Promotor:
dr hab. Witold Klaus, prof. INP PAN

Recenzenci:
prof. Magdalena Kmak – Åbo Akademi –Uniwersytet w Turku w Finlandi
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska – Uniwersytet w Białymstoku


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (pok.214).
Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/

Dyrektor
Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
/-/ Dr hab. Celina Nowak, prof INP PAN