Publiczna obrona rozprawy doktorskiej – 9.04.2024 r.

Warszawa, dnia 7 marca 2024 r.

Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 191 ust. 1a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478),

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych

Moniki Dynowskiej-Papros

obrona odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2024 r. o godz. 12:00
w sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

temat rozprawy doktorskiej:

Przedawnienie roszczeń restytucyjnych dotyczących dzieł sztuki w prawie międzynarodowym i krajowym wybranych państw


Promotor:
dr hab. Paweł Podrecki, prof. INP PAN

Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Dobosz – Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Wojciech Kowalski – Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Kamil Zeidler – Uniwersytet Gdański


Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN (pok. 214)
Rozprawa doktorska oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych https://inppan.bip.gov.pl/doktoraty/

Dyrektor
Instytutu Nauk Prawnych
Polskiej Akademii Nauk
/-/ Dr hab. Celina Nowak, prof INP PAN