Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Popardowskiego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
Mgr Pawła Popardowskiego

obrona odbędzie się w dniu 8 maja 2018 roku o godz. 13,30 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:      Reguły konkurencji w rolnictwie w prawie Unii Europejskiej

Promotor:          Prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Recenzenci:

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS             Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Paweł  Czechowski                   Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN