Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Popardowskiego

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Popardowskiego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
Mgr Pawła Popardowskiego

obrona odbędzie się w dniu 8 maja 2018 roku o godz. 13,30 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:      Reguły konkurencji w rolnictwie w prawie Unii Europejskiej

Promotor:          Prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Recenzenci:

dr hab. Beata Jeżyńska, prof. UMCS             Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Paweł  Czechowski                   Uniwersytet Warszawski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN