Redaktor Polskiej Bibliografii Prawniczej w INP PAN


ILOŚĆ MIEJSC: 6


Opis (tematyka, oczekiwania, uwagi):

 1. asystent/ka, specjalista/ka w zakresie międzynarodowych praw człowieka

Wymagania:

 1. wykształcenie z dziedzin naukowych tj. prawo / administracja / kryminologia / resocjalizacja – bądź w trakcie studiów;
 2. dyspozycyjność min. 25 godz. tygodniowo;
 3. znajomość czasopism naukowych z zakresu nauk prawnych, baz informacji prawnej Lex i Legalis oraz ogólnodostępnych baz danych;
 4. znajomość podstawowych terminów z zakresu prawa;
 5. umiejętność samodzielnego wyszukiwania i selekcji informacji;
 6. skrupulatność, systematyczność, rzetelność i dokładność w zakresie realizowanych zadań;
 7. gotowość do podnoszenia swoich kompetencji;
 8. podstawowa umiejętność obsługi komputera;
 9. zaangażowanie, zdyscyplinowanie, terminowość;
 10. wysoka kultura osobista, komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;

Dodatkowym atutem będzie:

 1. umiejętność szybkiego czytania;
 2. znajomość baz danych oraz ukończenie technikum informatycznego;
 3. znajomość formatu opisu bibliograficznego Marc21 dla wydawnictw zwartych, artykułów i części prac naukowych oraz dokumentów elektronicznych;
 4. znajomość standardów i norm bibliograficznych;

Obowiązki:

 1. indeksowanie czasopism i publikacji zbiorowych, monografii w z zakresu prawa oraz ich klasyfikowanie zgodnie z tezaurusem bazy Polskiej Bibliografii Prawniczej;
 2. realizacja kwerend zewnętrznych w bibliotekach warszawskich;

Oferujemy:

 1. pracę w młodym i dynamicznym zespole;
 2. umowę zlecenie/o pracę z możliwością uzgodnienia ilości godzin i harmonogramu pracy;
 3. elastyczne godziny pracy;
 4. możliwości pracy zdalnej w dalszej perspektywie pracy;
 5. szkolenia oraz możliwość rozwoju osobistego;
 6. miejsce pracy w ścisłym centrum Warszawy – dobrze skomunikowane z II linią metra oraz przystankiem autobusowym;

Wymagane dokumenty:

CV wraz z klauzulą zawierającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji należy przesłać na adres rekrutacja@inp.pan.pl do 31 grudnia 2019 r., w tytule maila wpisując nazwę oferowanego stanowiska.