Relacja z Kongresu Kryminologicznego

W dniach 25-26 września 2019 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbył się Kongres Kryminologiczny organizowany przez Zakład Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. profesora Stanisława Batawii. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich, dr hab. Adama Bodnara. Kongres połączony był z wręczeniem prof. Irenie Rzeplińskiej księgi jubileuszowej pt. „Po co nam kryminologia?”.


Kongres zgromadził ponad 180 przedstawicieli różnych ośrodków naukowych z całej Polski prowadzących badania w zakresie kryminologii, jak również praktyków zainteresowanych wynikami najnowszych badań kryminologicznych. Do udziału w Kongresie zaproszeni zostali nie tylko doświadczeni badacze i badaczki, ale również studenci i studentki, doktoranci i doktorantki, dla których była to doskonała okazja do zaprezentowania swoich badań u boku swoich nauczycieli i nauczycielek.

Program Kongresu obejmował wystąpienia plenarne oraz cztery sesje panelowe. Łącznie podczas konferencji zaprezentowano 85 referatów. Ogromna różnorodność podnoszonych kwestii pokazała bogactwo podejmowanych przez polskich kryminologów i polskie kryminolożki obszarów badawczych oraz spojrzeń na kryminologię jako naukę tak teoretyczną, jak i empiryczną.

Na II Kongres Kryminologiczny Polskie Towarzystwo Kryminologiczne im. prof. Stanisława Batawii zaprasza wraz z Katedrą Kryminologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2021 roku do Krakowa.