„Rozprawy Prawnicze. Seria Monograficzna INP PAN” w maju dostępna online bez ograniczeń

W trudnym czasie trwającego zagrożenia epidemicznego Instytut Nauk Prawnych PAN wspiera naukowców, studentów oraz wszystkich zaingerowanych tematyką prawną, udostępniając w maju w e-Bibliotece Prawniczej bez żadnych ograniczeń tj. (konieczność rejestracji) najnowsze publikacje z serii „Rozprawy Prawnicze”.

Publikacje wydawane w serii „Rozprawy Prawnicze” zawierająca kompleksowe omówienie zagadnień z wybranych dziedzin prawa, stanowiące efekt badań naukowych realizowanych przez pracowników i współpracowników INP PAN.


W tworzenie „Rozpraw Prawniczych” zaangażowani są specjaliści z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dzięki czemu ten systematycznie uzupełniany zbiór opracowań stworzy bazę wiedzy prezentującą szeroką tematykę aktualnych zagadnień. Redaktorem naczelnym serii jest dr hab. Mateusz Błachucki, prof. INP PAN, a nad poziomem prac czuwają członkowie Rady Naukowej Wydawnictwa i recenzenci.

Dotychczas serii ukazały się następujące publikacje:

Wkrótce ukaże się także publikacja dr Michała Jana Filipka „Koncepcja zbrodni przeciwko ludzkości w międzynarodowym prawie karnym”

W bieżącym roku Instytut Nauk Prawnych zainaugurował trzy kolejne serie wydawnicze wydawane w modelu Open Access bez embarga czasowego: „Reports”, „Working Papers” i „Frontier Research”. Publikacje wydane w serii publikowane są w e-Bibliotece Prawniczej.


Udostępnienie publikacji z serii „Rozprawy Prawnicze” przed upływem embarga wydawniczego jest wynikiem zgodnej odpowiedzi Dyrekcji i autorów na nadsyłane prośby użytkowników o udostepnienie monografii w związku z utrudnionym dostępem do zbiorów bibliotecznych.

Zachęcamy do lektury!

grafika #zostań w domu