Rozstrzygnięcie XV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”

Z dumą informujemy, że na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2024 r. sąd konkursowy XV edycji Konkursu Wolters Kluwer Polska i „Przeglądu Sądowego”, po zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami oraz po dyskusji, naradzie i głosowaniu przyznał tytuł „Książki prawniczej najbardziej przydatnej w praktyce wymiaru sprawiedliwości w 2022 roku” książce dr hab. Dawida Miąsika, prof. INP PAN pt. System Prawa Unii Europejskiej. T. II Zasady i prawa podstawowe (C.H. Beck, Warszawa 2022).

To kolejne, po nagrodzie naukowej im. Leona Petrażyckiego, wyróżnienie dla monografii Pana Profesora.

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu została podana na stronie organizatora: https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/ogloszenie-o-rozstrzygnieciu-xv-edycji-konkursu-przegladu-sadowego.