Seminarium doktoranckie Zakładu Prawa Rolnego i Żywnościowego INP PAN

W dniu 25 marca 2024 r. odbyło się seminarium doktoranckie Zakładu Prawa Rolnego i Żywnościowego INP PAN. Przedmiotem seminarium była analiza regulacji prawnych dotyczących suplementów diety. Odbyła się rzeczowa dyskusja obejmująca zarówno akty prawa Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. Omówiono także najnowsze orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Suplementy diety znajdują się w obszarze zainteresowań badawczych Zakładu z uwagi na dynamiczny rozwój regulacji prawnych w tym zakresie.