Seminarium naukowe – 10.04.2018 r. – „Prawa pamięci: Polska w perspektywie porównawczej”

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN serdecznie zaprasza na seminarium naukowe

Prawa pamięci: Polska w perspektywie porównawczej 10 kwietnia 2018 r. godz. 13.00
Poznań, ul. Mielżyńskiego 27/29, III piętro
Prelegentka: mgr Anna Wójcik
Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową phrc@man.poznan.pl do dn. 6 kwietnia 2018 r.