Specjalista do spraw finansowo-projektowych

Wymagane dokumenty: CV wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z „Informacjami dotyczącymi
przetwarzania danych osobowych dla osób uczestniczących w rekrutacji na stanowiska administracyjne”.

Termin przesyłania dokumentów: 21 czerwca 2020 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Zadania na tym stanowisku to:

 • księgowanie dokumentów źródłowych,
 • sporządzanie raportów i zestawień finansowych na bazie zaksięgowanych dokumentów,
 • segregacja i archiwizacja dokumentów,
 • sporządzanie zestawień kosztów w układzie miesięcznym i narastająco od początku roku obrotowego,
 • terminowe i prawidłowe naliczanie odpisu na ZFŚS na dany rok,
 • analiza i uzgadnianie prawidłowej ewidencji realizowanych projektów,
 • kontrola formalno-rachunkowa i dekretacja dokumentów kosztowych,
 • rozliczanie krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość przepisów z zakresu rachunkowości i podatków,
 • rzetelność, odpowiedzialność.
 • Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • przyjazne warunki i miłą atmosferę w pracy,
 • samodzielne stanowisko z możliwością rozwoju.
 • RODO