Uroczystość odznaczenia prof. Tadeusza Smyczyńskiego

22 października w siedzibie Instytutu w Poznaniu odbyła się uroczystość odznaczenia prof. Tadeusza Smyczyńskiego.


Tadeusz Smyczyński jest emerytowanym profesorem w Instytucie Nauk Prawnych PAN i na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, był kierownikiem Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka, ekspertem Sejmu i Senatu oraz członkiem Zespołu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.

Uzyskał odznakę za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Medal wręczył osobiście Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak w obecności wszystkich pracowników zespołu poznańskiego INP PAN. Profesor przy tej okazji podzielił się wspomnieniami na temat genezy Konwencji Praw Dziecka, której jest autorem.