Włączenie społeczne i prawa człowieka osób starszych z perspektywy prawa międzynarodowego

Zobacz wydarzenie ikona

Poznańskie Centrum Praw Człowieka INP PAN zaprasza na otwarte seminarium naukowe, które odbędzie się dn. 19 czerwca 2024r., godz. 12.00 na platformie MS Teams.

Prelegentka, prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk (WPiA UŚ), przedstawi referat pt. „Włączenie społeczne i prawa człowieka osób starszych z perspektywy prawa międzynarodowego”. Spotkanie będzie poświęcone niedawno opublikowanej monografii prof. Mikołajczyk: „Social Inclusion for Older Persons and Human Rights Law. The Potential for Universal and European Instruments” Wydawnictwo UŚ (monografia dostępna w open access).


Prof. dr hab. Barbara Mikołajczyk pracuje na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkinią sieci naukowej Odysseus Academic Network, European Law on Ageing Network, a także Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i praw człowieka. Jest autorką książek i artykułów poświęconych prawom człowieka różnych kategorii osób szczególnie podatnych na łamanie ich praw człowieka, takich jak pracownicy migrujący, osoby ubiegające się o ochronę międzynarodową, dzieci, kobiety, mniejszości etniczne, mniejszości seksualne i osoby starsze.


Link do spotkania online