Wydłużenie terminu składania dokumentów na Prawnicze Seminaria Doktorskie

Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem rekrutacją na Prawnicze Seminaria Doktorskie w INP PAN, wydłużamy termin składania dokumentów

do 30 września 2019 r. do godz. 16:00.    

UWAGA! Decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu, a nie data stempla pocztowego.

Dokumenty będą przyjmowane codziennie w godz. 9:00 – 16:00, w pok. 218, II piętro, Pałac Staszica,

tel. 22-65-72-729