Wyniki konkursów przeprowadzonych w INP

Wyniki konkursów, które odbyły się w placówka Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk


Asystenci:
Zakład Prawa Administracyjnego – zwycięzca Sylwester Szczepaniak
Zakład Kryminologii – Dominik Wzorek
Centrum Prawa Rodzinnego i Praw Dziecka INP PAN (z siedzibą w Poznaniu) – Marta Ruszkiewicz

Adiunkt:
Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska INP PAN (z siedzibą we Wrocławiu) – dr Michał Łyszkowski