Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Prof. Kazimierza Równego

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że 4 stycznia 2022 roku zmarł Pan Profesor Kazimierz Równy, wieloletni pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN.