Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci prof. dr hab. Dobrochna Wójcik

Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy, że 8 listopada br. odeszła prof. dr hab. Dobrochna Wójcik.

Była absolwentką Wydziału Prawa oraz Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, uczennicą i współpracownicą Profesora Stanisława Batawii.

Profesor Dobrochna Wójcik była wybitną badaczką, znakomitą specjalistką od przestępczości nieletnich oraz prawa nieletnich – a to jedynie kilka z jej zainteresowań badawczych. Była ogromną entuzjastką mediacji, która m.in. dzięki niej została wprowadzona do polskiego prawa.

Od 1963 r. związana była z Zakładem Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych PAN, którego była kierowniczką w latach 1990-2007. Przez wiele lat kierowała także Sekcją Karno-Kryminologiczną w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. Była inicjatorką, wieloletnią przewodniczącą oraz honorową członkinią Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. St. Batawii. Była także wieloletnią członkinią Komitetu Redakcyjnego „Archiwum Kryminologii”.


Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu Północnym w Warszawie 21.11.2022 o godzinie 12.00.