Z ogromnym żalem zawiadamiamy o śmierci dra Jana Jerzmańskiego

Z głębokim smutkiem informujemy, że 21 marca br. po ciężkiej chorobie, w wieku 65 lat, zmarł Doktor Jan Jerzmański.


Jan Jerzmański w latach 1979 – 1999 był pracownikiem Zakładu Prawa Ochrony Środowiska INP PAN. Aż do lutego 2020 r. czynnie i regularnie uczestniczył w życiu naukowym Zakładu. Był człowiekiem życzliwym, mądrym, zawsze chętnym do pomocy. Będzie nam Ciebie brakować, Janku.

Adam Habuda
Michał Łyszkowski
Wojciech Radecki
Jerzy Rotko