Zaproszenie do składania ofert na dostawę, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację serwera dla Instytutu Nauk Prawnych PAN.

W związku z prowadzonym rozpoznaniem rynku mającym na celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, Instytut Nauk Prawnych PAN zwraca się do podmiotów świadczących usługi informatyczne o informacje na temat możliwości realizacji – opisanego szczegółowo w załączniku zamówienia na dostawę, transport wraz z wniesieniem, montaż i instalację serwera dla Instytutu Nauk Prawnych PAN.
W związku z powyższym podmioty mające w swojej ofercie ww. usługi, są proszone o przesłanie wypełnionego formularza oferty na adres e-mail: inp@inp.pan.pl do dnia 11 lipca br. do godz. 10:00.