Zaproszenie do składania ofert na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach 223 i 219 na II piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat w Warszawie.

W związku z prowadzonym rozpoznaniem rynku mającym na celu oszacowania wartości planowanego zamówienia, Instytut Nauk Prawnych PAN zwraca się do podmiotów świadczących usługi remontowe o informacje na temat możliwości realizacji – opisanego szczegółowo w załączniku – zamówienia na wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach 223 i 219 na II piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat w Warszawie.
W związku z powyższym podmioty mające w swojej ofercie ww. usługi, są proszone o przesłanie oferty na adres e-mail: inp@inp.pan.pl do dnia 6 sierpnia 2018 r., do godz. 10:00.