Zaproszenie do składania wniosków w konkursie Sonatina

INP PAN zaprasza badaczy, którzy uzyskali stopień doktora poza INP PAN w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r., do składania w INP PAN wniosków do konkursu Sonatina NCN.

W tym celu prosimy wysłać swoje naukowe CV i opis projektu badawczego (3000 znaków) wraz z bibliografią do 31 stycznia 2022 r. na adres o.bodnar@inp.pan.pl.


Trzyosobowa komisja powołana przez Dyrektora INP PAN zadecyduje, które osoby będą mogły ubiegać się o grant NCN z ramienia INP PAN. INP PAN zastrzega sobie możliwość zorganizowania wideo rozmowy online z wybranymi kandydatami. Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach pracy komisji na początku lutego, nie później niż miesiąc przed terminem złożenia wniosku w NCN.