Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Jakuba Pitery

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Jakuba Pitery

obrona odbędzie się w dniu 15 maja 2018 roku o godz. 13,30 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

 

Temat rozprawy doktorskiej: Publicznoprawny status zawodu zaufania publicznego

Promotor:          dr hab. Mirosław  Wyrzykowski, prof. UW

Recenzenci:       prof. dr hab. Hubert Izdebski                                    SWPS Uniwersytet Hunanistycznospołeczny

dr hab. Marcin Wiącek                                             Uniwersytet Warszawski

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN