Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Jakuba Pitery

Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Jakuba Pitery

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Jakuba Pitery

obrona odbędzie się w dniu 15 maja 2018 roku o godz. 13,30 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

 

Temat rozprawy doktorskiej: Publicznoprawny status zawodu zaufania publicznego

Promotor:          dr hab. Mirosław  Wyrzykowski, prof. UW

Recenzenci:       prof. dr hab. Hubert Izdebski                                    SWPS Uniwersytet Hunanistycznospołeczny

dr hab. Marcin Wiącek                                             Uniwersytet Warszawski

 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN