Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Witolda Daniłowicza

Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Witolda Daniłowicza

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Witolda Daniłowicza

obrona odbędzie się w dniu 17maja 2018 roku o godz. 12,00 w sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:   Prawo polowania na tle porównawczym

Promotor:

dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Aleksander Lipiński Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN