Zaproszenie na publiczną obronę pracy doktorskiej mgr. Witolda Daniłowicza

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Witolda Daniłowicza

obrona odbędzie się w dniu 17maja 2018 roku o godz. 12,00 w sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:   Prawo polowania na tle porównawczym

Promotor:

dr hab. Adam Habuda, prof. INP PAN

Recenzenci:

prof. dr hab. Aleksander Lipiński Uniwersytet Śląski w Katowicach

prof. dr hab. Bartosz Rakoczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN