Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Agnieszki Nawojskiej Fahrenholtz

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Agnieszki Nawojskiej Fahrenholtz

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Agnieszki Nawojskiej Fahrenholtz

Obrona odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 11,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Reprezentacja w postepowaniu cywilnym osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnym, którym ustawa przyznała zdolność prawną lub sądową

Promotor: Prof. dr hab.  Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci: Prof. dr hab. Józef Frąckowiak Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. Andrzej Jarocha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu