Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Agnieszki Nawojskiej Fahrenholtz

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Agnieszki Nawojskiej Fahrenholtz

Obrona odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 11,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Reprezentacja w postepowaniu cywilnym osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnym, którym ustawa przyznała zdolność prawną lub sądową

Promotor: Prof. dr hab.  Tadeusz Wiśniewski

Recenzenci: Prof. dr hab. Józef Frąckowiak Uniwersytet Wrocławski, prof. dr hab. Andrzej Jarocha Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu