Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Anny Mlostoń-Olszewskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych mgr Anny Mlostoń-Olszewskiej


Obrona odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 12.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa


Temat rozprawy doktorskiej:

Wolność od samooskarżania w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w świetle standardów ochrony praw podstawowych”

Promotor:

dr hab. Grzegorz Materna , prof. INP PAN

Recenzenci:

dr hab. Anna Piszcz, prof. UwB

dr hab. Konrad Kohutek, prof. KA im AFM