Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Artura Salberta

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr Artura Salberta.

Obrona odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Temat rozprawy doktorskiej: Prawne aspekty finansowania usługi powszechnej w dziedzinie telekomunikacji i poczty

Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Piątek

Recenzenci: dr hab. Cezary Banasiński Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Marek  Szydło Uniwersytet Wrocławski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN