Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Artura Salberta

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Artura Salberta

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr Artura Salberta.

Obrona odbędzie się w dniu 4 czerwca 2018 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa.

Temat rozprawy doktorskiej: Prawne aspekty finansowania usługi powszechnej w dziedzinie telekomunikacji i poczty

Promotor:  prof. dr hab. Stanisław Piątek

Recenzenci: dr hab. Cezary Banasiński Uniwersytet Warszawski, prof. dr hab. Marek  Szydło Uniwersytet Wrocławski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN