Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Błażeja Kwiatka

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Błażeja Kwiatka

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Błażeja Kwiatka

Obrona odbędzie się w dniu 8 maja 2019 roku o godz. 12.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Istota i funkcje dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Promotor:
dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW
Recenzenci:
Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
Dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.