Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Błażeja Kwiatka

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Błażeja Kwiatka

Obrona odbędzie się w dniu 8 maja 2019 roku o godz. 12.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Istota i funkcje dokumentu elektronicznego w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Promotor:
dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW
Recenzenci:
Dr hab. Agnieszka Skóra, prof. UWM
Dr hab. Aleksandra Wiktorowska, prof. UW 

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN.