Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Izabelli Mikiciuk

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr Izabelli Mikiciuk

Obrona odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Istota i funkcje „interesu” w systemie prawnym ochrony zabytków w Polsce

Promotor:
dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW

Recenzenci:
Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
Dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ