Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Izabelli Mikiciuk

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Izabelli Mikiciuk

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr Izabelli Mikiciuk

Obrona odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 roku o godz. 12.00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Istota i funkcje „interesu” w systemie prawnym ochrony zabytków w Polsce

Promotor:
dr hab. Zbigniew Cieślak, prof. UKSW

Recenzenci:
Dr hab. Tomasz Bąkowski, prof. UG
Dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ