Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Bobko

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Marcina Bobko

Obrona odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Kwalifikowane typy zabójstwa w prawie polskim

Promotor: Prof. dr hab. Jan Skupiński

Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, Prof. dr hab. Ryszard Stefański