Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Bobko

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Bobko

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Marcina Bobko

Obrona odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Kwalifikowane typy zabójstwa w prawie polskim

Promotor: Prof. dr hab. Jan Skupiński

Recenzenci: Prof. dr hab. Barbara Kunicka-Michalska, Prof. dr hab. Ryszard Stefański