Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Oreckiego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Marcina Oreckiego.

Obrona odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 13,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Recenzenci: dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. Karol Weitz Uniwersytet Warszawski