Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Oreckiego

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Oreckiego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Marcina Oreckiego.

Obrona odbędzie się w dniu 4 grudnia 2018 roku o godz. 13,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Sądownictwo polubowne a sądy państwowe wobec zasady nieingerencji sądu państwowego w działalność sądu polubownego i jego skład

Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski
Recenzenci: dr hab. Andrzej Torbus, prof. UŚ Uniwersytet Śląski, prof. dr hab. Karol Weitz Uniwersytet Warszawski