Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Żurowskiego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Marcina Żurowskiego.

Obrona odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 18,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej : Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, zbierania, transportu i przetwarzania odpadów

Promotor: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

Recenzenci: dr hab. Ewa Czech, prof. UwB, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW