Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Żurowskiego

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Marcina Żurowskiego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Marcina Żurowskiego.

Obrona odbędzie się w dniu 18 października 2018 roku o godz. 18,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej : Ograniczenie wolności działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, zbierania, transportu i przetwarzania odpadów

Promotor: prof. dr hab. Bartosz Rakoczy

Recenzenci: dr hab. Ewa Czech, prof. UwB, dr hab. Zbigniew Bukowski, prof. UKW