Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Currit

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Currit

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Marty Currit

obrona odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 11,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Wybrane przestępstwa przeciwko wierzycielom w teorii i praktyce


Promotor:
dr hab. Jolanta Jakubowska – Hara, prof. INP PAN
Recenzenci:
Prof. dr hab. Stanisław Hoc
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK