Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Currit

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Marty Currit

obrona odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 11,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Wybrane przestępstwa przeciwko wierzycielom w teorii i praktyce


Promotor:
dr hab. Jolanta Jakubowska – Hara, prof. INP PAN
Recenzenci:
Prof. dr hab. Stanisław Hoc
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK