Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Romanowskiej

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Romanowskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Marty Romanowskiej

obrona odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 11,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Charakter prawny timesharing′u


Promotor:
Prof. dr hab. Andrzej Bierć
Recenzenci:
dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG