Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Marty Romanowskiej

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Marty Romanowskiej

obrona odbędzie się w dniu 11 grudnia 2019 roku o godz. 11,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Charakter prawny timesharing′u


Promotor:
Prof. dr hab. Andrzej Bierć
Recenzenci:
dr hab. Zdzisław Gawlik, prof. UMCS
dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG