Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Zaręby

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Szymona Zaręby

Obrona odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

Promotor: prof. dr hab. Władysław Czapliński

Recenzenci: dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr, prof. dr hab. Janusz Symonides