Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Zaręby

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr. Szymona Zaręby

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo mgr. Szymona Zaręby

Obrona odbędzie się w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 12,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej: Skutki braku uznania państwa w świetle prawa międzynarodowego

Promotor: prof. dr hab. Władysław Czapliński

Recenzenci: dr hab. Barbara Mielnik, prof. UWr, prof. dr hab. Janusz Symonides