Strona główna » Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Jura

Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Jura

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Tomasza Jura

obrona odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 15,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Prokurator w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez finansowe organy postępowania przygotowawczego


Promotor:
dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
Recenzenci:
Prof. dr hab. Ryszard Stefański
dr hab. Tomasz Oczkowski