Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Jura

Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zaprasza na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo

Mgr Tomasza Jura

obrona odbędzie się w dniu 16 grudnia 2019 roku o godz. 15,00
w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa

Temat rozprawy doktorskiej:

Prokurator w postepowaniu przygotowawczym prowadzonym przez finansowe organy postępowania przygotowawczego


Promotor:
dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN
Recenzenci:
Prof. dr hab. Ryszard Stefański
dr hab. Tomasz Oczkowski