Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Anny Wójtowicz – Dawid

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
Mgr Anny Wójtowicz – Dawid
obrona odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2018 roku o godz. 11,00 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Temat rozprawy doktorskiej: Monitoring, kontrola i audyt w procesach wykorzystywania środków Unii Europejskiej przeznaczonych na realizację polityki spójności
Promotor:
prof. dr hab. ELżbieta Kornberger – Sokołowska
Recenzenci:
prof. dr hab. Jacek Jagielski Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Wiesława Miemiec Uniwersytet Wrocławski

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN
Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN http://inp.home.pl/inp_17/instytut/rada-naukowa/postepowanie-awansowe/