Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Roberta Siwika

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
Mgr Roberta Siwika
obrona odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 roku o godz. 13,30 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Temat rozprawy doktorskiej : Kwalifikacja prawna umowy faktoringu. Studium prawnoporównawcze
Promotor:
prof. dr hab. Andrzej Bierć
Recenzenci:
prof. dr hab. Wojciech Jerzy Kocot Uniwersytet Warszawski
dr hab. Tomasz Szanciło, prof. ALK Akademia Leona Koźmińskiego

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN
Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN http://www.inp.pan.pl/index.php?a=postepowania-awansowe&b=przewody-doktorskie