Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Tomasza Zimnego

Dyrektor oraz Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk zapraszają na publiczną obronę rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie prawo
mgr Tomasza Zimnego
obrona odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 roku o godz. 13,30 w Sali nr 273 (II piętro w Pałacu Staszica), ul. Nowy Świat 72, Warszawa
Temat rozprawy doktorskiej: Dobre obyczaje i porządek publiczny jako kryteria oceny
zdolności patentowej wynalazków
Promotor:
prof. dr hab. Helena Żakowska-Henzler
Recenzenci:
prof. dr hab. Krystyna Szczepankowska-Kozłowska Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Urszula Promińska Uniwersytet Łódzki

Praca doktorska znajduje się do wglądu w Bibliotece Instytutu Nauk Prawnych PAN
Streszczenie rozprawy oraz recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Instytutu Nauk Prawnych PAN http://inp.home.pl/inp_17/instytut/rada-naukowa/postepowanie-awansowe/