Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Pana Stefana Kiewlicza

W dniu 20 sierpnia 2021 r. zmarł Pan Stefan Kiewlicz, były wieloletni pracownik Instytutu Nauk Prawnych PAN i zastępca Dyrektora INP PAN ds. ekonomicznych.