Zawiadomienie o wyborze Dyrektora

Na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233 poz. 1530 ze zm.) Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą nr 2/2020 z dnia 9 stycznia 2020 roku, wyłoniła kandydaturę Pani dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN na dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie.


W wyniku tego konkursu Prezes PAN z dniem 1 marca 2020 roku powołał dr hab. Celinę Nowak, prof. INP PAN na dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN w Warszawie na okres czteroletniej kadencji tj. do dnia 29 lutego 2024 roku.