Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN

WI.006.1.2023/2024

Zawiadomienie o wyborze dyrektora
Instytutu Nauk Prawnych PAN
z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2021. poz. 45 t.j.) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą Nr 4/2024 z dnia 25 stycznia 2024 r., wyłoniła kandydaturę dr hab. Celiny Nowak, prof. INP PAN na stanowisko dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 marca 2024 r. powierzy dr hab. Celinie Nowak, prof. INP PAN funkcję dyrektora Instytutu Nauk Prawnych PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 29 lutego 2028 r.