prof. dr hab. Alina Jurcewicz

Kontakt:
tel. 22 657-27-81
email: prawo_rolne@onet.eu
dyżur: środy, godz. 12.00-14.00, pok. 222
 • Profesor zwyczajny.
 • Kierownik Zakładu Prawa Rolnego i Żywnościowego.
 • Członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów.
 • Delegat krajowy do Komitetu Zarządzającego Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego z siedzibą w Paryżu (CEDR).
 • prawo żywnościowe,
 • polskie i unijne prawo rolne.

Projekty naukowe:

 1. Traktatowe podstawy unijnego prawa rolnego w świetle orzecznictwa, Warszawa 2012, ss. 212;
 2. Komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I, A. Wróbel, N. Półtorak, D. Miąsik (red.), Warszawa 2012 [komentarz do art. 38, 39, 41-43];
 3. Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej [w:] Prawo rolne, P. Czechowski (red.), Warszawa 2017, s. 79-110;
 4. System prawa Unii Europejskiej, Tom XXVI. Prawo i polityka rolna Unii Europejskiej, A. Jurcewicz (red.), Warszawa 2010, ss. 154;
 5. Wspólna Polityka Rolna. Zagadnienia prawne, A. Jurcewicz, B. Kozłowska, E. Tomkiewicz, Warszawa 2004, ss. 222;
 6. Wsparcie rolnictwa w świetle porozumień międzynarodowych, [w:] Prawo XXI wieku. Księga Pamiątkowa 50-lecia Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, W. Czapliński (red.), Warszawa 2006, s. 322-344;
 7. Ograniczenia w handlu produktami rolnymi w aspekcie ochrony zdrowia, Studia Prawnicze 2004, nr 4, s. 5-24;
 8. Przemiany własności w rolnictwie kontekst systemowy z perspektywy prawa krajowego i unijnego, Studia Prawnicze 2014, nr 1, s. 29-72 [wspólnie z P. Popardowskim];
 9. Orzecznictwo TSUE w tworzeniu zasad prawnych funkcjonowania UE, [w:] Współczesne problemy prawa rolnego i cywilnego. Księga jubileuszowa Profesor Teresy Kurowskiej, D. Łobos – Kotowska, P. Gała, M. Stańko (red.), s. 169-182;
 10. Warunki funkcjonowania rolnictwa w świetle umów międzynarodowych, Studia Iuridica Agraria 2009, nr 7, s. 45-71;
 11. Wpływ ustawy z 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa na kształtowanie ustroju rolnego – wybrane zagadnienia, Studia Iuridica Agraria 2017, nr 15, s. 217-234;
 12. Własność w ujęciu prawa polskiego i prawa UE, Studia Iuridica Agraria 2011, nr 9, s. 130- 154 [wspólnie z P. Popardowskim]
 13. Związki prawa żywnościowego z prawem rolnym – wybrane problemy, Studia Iuridica Agraria 2002, nr 3, s. 84-90