Anastasiia Vorobiova, LLM

Kontakt:
email:

Asystentka naukowa w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN).

Międzynarodowe prawo praw człowieka, międzynarodowe prawo humanitarne, prawo pamięci, kwestie międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych i odpowiedzialności.

Tytuł magistra (LLM) w zakresie międzynarodowego prawa praw człowieka uzyskany na Uniwersytecie w Lund (2021); magistra (LLM) oraz licencjata na Akademii Prawa Uniwersytetu Narodowego w Odessie (odpowiednio 2018 i 2016), a także magistra (MA) w zakresie języka angielskiego i literatury na Narodowym Uniwersytecie im. I. I. Mechnikowa (2017).

Laureatka stypendium Instytutu Szwedzkiego dla globalnych profesjonalistów oraz absolwentką Swedish Institute Network for Future Global Leaders.

Pomagała w zbieraniu materiałów faktograficznych i przeprowadzaniu analiz prawnych dla projektu Global Rights Compliance ” International Law and defining Russia’s involvement in Crimea and Donbas”. Brała również udział w przygotowaniu raportu tematycznego dla Instytutu Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego im. Raoula Wallenberga, współpracując z instytucjami akademickimi na Białorusi przy prowadzeniu kursów z zakresu gender i prawa.